Prútený svet, spol. s r.o.

so sídlom: Buková 47, 919 10 Buková, Slovenská republika

IČO: 36 272 761

DIČ: 2022020011

IČ DPH: SK2022020011

zapísaná do Obchodného registra

Okr.súdu Trnava, Odd.: Sro, Vl.č.: 17235/T

tel.číslo: +421 948 085 281

e-mail: prutenysvet@prutenysvet.sk

prútie materiál na výrobu košíkov